Logo Another Kind of Blue
Nov
14

In het najaar van 2018 keert Another Kind of Blue terug naar de theaters! Met een avondvullende voorstelling welke het publiek een verrassende kijk geeft op realiteit: ‘Flirt with Reality’.

Choregraaf David Middendorp gaat in deze voorstelling op een bijzondere manier laten zien hoe grenzen vervagen in onze steeds virtueler wordende wereld en hoe dit tegelijkertijd nieuwe kansen creëert. Dansers komen letterlijk in botsing met digitale bits en drones, zijn vrij van tijd en zwaartekracht en worden voortgestuwd door hun eigen gevoel, fantasie en ritme.

Game Engine
‘Flirt with Reality’ gaat bestaan uit verschillende stukken. Eén daarvan, genaamd ‘Game Engine’, heeft als focus de interactie tussen de mens en digitale data. Dansers programmeren ter plekke op de dansvloer hun eigen leefomgeving en gaan daar op hun eigen manier mee om.
Hoe ver zullen zij hierin gaan? Zullen zij stoppen voordat alles en iedereen is gevangen in digitale data?

De repetities voor ‘Game Engine’ zijn van start gegaan. In de maanden november en december wordt dit stuk ontwikkeld en gerepeteerd.

Share