Logo Another Kind of Blue

English Version

The app – gratis te downloaden in de Google Playstore

– Informatie over workshops voor dansdocenten over de toepassing van de app, klik hier –

Choreograaf David Middendorp ontwikkelt zelf animaties voor zijn eigen voorstellingen, en voor die van andere makers. Bij het maken van animaties is het gebruikelijk om te werken met zogenaamde ‘motion curves’; lijnen die heel precies de beweging van een object beschrijven. Door het werken met animaties en het principe van motion curves ontstond bij Middendorp het idee om door middel van lijnen ook choreografische input te geven aan dansers. Om aan dit nieuwe idee van choreograferen vorm te geven besloot hij een app te maken: Kandinsky.

Kandinsky is een zeer geschikt uitgangspunt om dynamiek te ontwikkelen voor alles wat kan bewegen. De app fungeert op een tablet of smartphone als een kladblok met tijdsdimensie; men kan hiermee, eventueel met een geluidsfragment als achtergrond, vorm, ritme en tempo vastleggen in lijnen. Eenmaal opgeslagen is de notitie als het ware een levende tekening die afgespeeld kan worden om een dynamiek uit te leggen. Middendorp ontwikkelt deze app zelf, in samenwerking met softwarekunstenaar Marcus Graf, en gebruikt het om er zijn choreografieën mee te maken. Hij werkt sinds 2011 met Kandinsky en maakte er in 2012 de choreografie Three Rooms mee. Ook de choreografieën van Blue Technology zijn ontwikkeld aan de hand van de app.

De app is in te zetten voor eindeloos veel doeleinden. Het kan een theatertechnicus helpen om de timing en plaatsing van bijvoorbeeld acteurs, rekwisieten en belichting uit te werken; het kan een sportcoach helpen aanwijzingen te geven aan zijn leerlingen; de app kan richting geven aan het koken, et cetera. Gebruikt men de app bij het maken van dans dan maakt het een geheel nieuwe manier van choreograferen mogelijk. Een choreograaf of dansdocent die werkt met Kandinsky laat veel ruimte over voor de interpretatie van zijn dansers. Een danser kan vanuit zijn eigen lichaamstaal invulling geven aan de input die wordt gegeven met de app. Een choreograaf heeft dan minder directe controle over de choreografie, wat experiment bevordert en hem in staat stelt om nieuwe dansidiomen te ontwikkelen die nauw aansluiten op de dansers.

Share