Choreografie door David Middendorp

As It Appears

Een fascinerende zoektocht naar de realiteit en de wijze waarop technologie gebruikt kan worden om de realiteit weer te geven
Artistiek leider
David Middendorp
Choreografie
David Middendorp
Zakelijk leider
Hans Brouwer
Productie
Sanne van der Velde
Première
2018, Another Kind of Blue
Technisch Producent
Stefan Bandalac
Dansers
Faizah Grootens, Jeroen van Acker, Corinne Cilia en Klevis Elmazaj
Marketing en publiciteit
Dieke van der Spek en Leonie Poot
Kostuums
Ben Voorhaar – Karisma Costumes

Door de eeuwen heen hebben we talloze manieren gevonden om de voor ons dierbare momenten vast te leggen. Waar men vroeger koos voor olieverf en canvas, geeft men nu de voorkeur aan de digitale taal van nullen en enen.

In As It Appears versmelten deze twee vormen tot een hedendaagse manier van het opslaan van emotie en herinnering. De choreografie draait om een man en een schilderij. Het schilderij lijkt een klassiek werk te zijn, maar in werkelijkheid is het een toegangspoort naar de momenten van toen waar emoties zijn opgeslagen in digitale vorm.

As It Appears is een fascinerende zoektocht naar de realiteit en de wijze waarop technologie gebruikt kan worden om de realiteit weer te geven.

Credits

Première 2018, Another Kind of Blue Productie Sanne van der Velde Technisch producent Stefan Bandalac Dansers Faizah Grootens, Jeroen van Acker, Corinne Cilia en Klevis Elmazaj Marketing en publiciteit Dieke van der Spek en Leonie Poot Kostuums Ben Voorhaar – Karisma Costumes

As It Appears

Choreografie door David Middendorp Een fascinerende zoektocht naar de realiteit en de wijze waarop technologie gebruikt kan worden om de realiteit weer te geven Artistiek leider Da

Date:

Choreography by David Middendorp

As It Appears

A fascinating quest for reality and the way in which technology can be used to represent that reality
Artistic leader
David Middendorp
Choreography
David Middendorp
General manager
Hans Brouwer
Production
Sanne van der Velde
Premiered
2018, Another Kind of Blue
Technical producer
Stefan Bandalac
Dancers
Faizah Grootens, Jeroen van Acker, Corinne Cilia and Klevis Elmazaj
Marketing and publicity
Dieke van der Spek and Leonie Poot
Costumes
Ben Voorhaar – Karisma Costumes

Through the ages, we have discovered innumerable ways to capture our most precious moments. Where in the past people chose for oils and canvas, nowadays people prefer to use the digital language of zeroes and ones.

In As It Appears, these two methods of capturing memories are woven into one to create a modern way of saving emotions and memories for later retrieval. The choreography revolves around a man with a painting. The painting seems to be a classical piece of art, but actually is a portal giving access to emotions from the past, saved in digital format.

As It Appears is a fascinating search for reality and for ways in which technology can be used to project it.

Credits

Premiered 2018, Another Kind of Blue Production Sanne van der Velde Technical producer Stefan Bandalac Dancers Faizah Grootens, Jeroen van Acker, Corinne Cilia en Klevis Elmazaj Marketing and publicity Dieke van der Spek en Leonie Poot Costumes Ben Voorhaar – Karisma Costumes

As It Appears

Choreography by David Middendorp A fascinating quest for reality and the way in which technology can be used to represent that reality Artistic leader David Middendorp Choreography

Date:

NL