Choreografie door David Middendorp - Archief

Tafelen

De vele mogelijkheden van een tafel
Choreografie
David Middendorp
Dansers
Uri Eugenio, Guzman Rosado
Productie
Frontaal Theaterbureau
Co-productie
Slagwerk Den Haag
Muziek
Philip Glass, Steve Reich, Peter Garland

Een afgeruimde tafel. Dan zacht ritmisch geroffel… De stille tafel vult zich met geluid van vingergetik. De lucht betrekt en kleine regendruppels beginnen te vallen. Vlakke handen proberen de regen te overstemmen. Armen en benen doen ook mee. Met donderend geraas stort het water naar beneden. De tafel is nooit meer wat hij geweest is.

Met een tafel als centrum gaan twee dansers en twee slagwerkers een geestige dialoog aan. De hoofdrolspeler transformeert door visuele projecties, komt in beweging en gaat zelfs op reis. Danser, choreograaf en theatermaker David Middendorp maakt met Tafelen een beeldende voorstelling over de onbegrensde mogelijkheden van ons gewoonste meubelstuk.

Tafelen
Credits

Choreografie David Middendorp Productie Frontaal Theaterbureau Co-productie Slagwerk Den Haag Muziek Philip Glass, Steve Reich, Peter Garland

Tafelen

Choreografie door David Middendorp – Archief De vele mogelijkheden van een tafel Choreografie David Middendorp Dansers Uri Eugenio, Guzman Rosado Productie Frontaal Theaterbu

Date:

Choreography by David Middendorp - Archive

Tafelen

The many possibilities of a table
Choreography
David Middendorp
Dancers
Uri Eugenio, Guzman Rosado
Production
Frontaal Theaterbureau
Co-production
Slagwerk Den Haag
Music
Philip Glass, Steve Reich, Peter Garland

A cleared table. Then soft rhythmic drumming… The silent table fills with the sound of finger tapping. The sky is dark and small raindrops start to fall. Flat hands try to drown out the rain, where arms and legs also participate. The water falls with a thunderous roar. The table is never what it used to be.

With a table as the center, two dancers and two percussionists enter into a humorous dialogue. The mail role player transforms through visual projections, gets moving and even goes on a journey. With Tafelen, dancer, choreographer and theater maker David Middendorp creates a visual performance about the unlimited possibilities of our most common piece of furniture.

Tafelen
Credits

Choreography David MiddendorpProduction Frontaal TheaterbureauCo-production Slagwerk Den HaagMusic Philip Glass, Steve Reich, Peter Garland

Tafelen

Choreography by David Middendorp – Archive The many possibilities of a table Choreography David Middendorp Dancers Uri Eugenio, Guzman Rosado Production Frontaal Theaterburea

Date:

NL