Choreografie door David Middendorp

Blue Journey

Laat het verhaal zien van een meisje dat worstelt met zichzelf en de wereld om haar heen
Première
2008, Introdans
Choreografie
David Middendorp
Dansers
Introdans
Repetitor
Marlena Wolfe
Marketing en publiciteit
Dieke van der Spek en Leonie Poot
Licht­ontwerp
Berry Claassen
Animatie en decor­ontwerp
David Middendorp
Decor­uitvoering
Helldörfer Lasbedrijf en Theatex
Kostuums
Marie Jacobse, Merlijn Koopman en Dorine van IJsseldijk
Muziek
Radiohead – Street Spirit (Fade Out), Radiohead – Videotape, Radiohead – Like Spinning Plates

Blue Journey laat het verhaal zien van een meisje dat worstelt met zichzelf en de wereld om haar heen. Door haar blauwe schaduw beseft ze dat ze wezenlijk anders is, maar hoe moet zij omgaan met deze verwarrende identiteitskwestie? Blue Journey laat je deze zoektocht naar identiteit beleven.

Het is een visuele ervaring die viert anders te zijn. De dromerige projecties van animaties en van tevoren opgenomen schaduwen vormen de achtergrond van de choreografie en creëren een surrealistische wereld waarin werkelijkheid en fantasie elkaar op een betoverende wijze overlappen. Een ware ode aan iedereen die anders durft te denken en te zijn!

De choreografie van Blue Journey is in 2008 gemaakt voor Introdans en is sindsdien de hele wereld over gereisd. In 2014 maakte Middendorp een variatie op dit stuk voor het bekende televisieprogramma America’s Got Talent, waar hij door zijn originaliteit als choreograaf en verhalenverteller de halve finale behaalde. Jurylid Howard Stern was lovend en zei na het optreden: “I believe we have been Middendorfed. It is the best dance ever in the show.”

Blue Journey - Kim Vos Fotografie
Credits

Première 2008, Introdans Choreografie David Middendorp Dansers Introdans Repetitor Marlena Wolfe Animatie en decorontwerp David Middendorp Markering en pulbiciteit Dieke van der Spek en Leonie Poot Lichtontwerp Berry Claassen Decoruitvoering Helldörfer Lasbedrijf en Theatex Kostuums Marie Jacobse, Merlijn Koopman en Dorine van IJsseldijk Muziek Radiohead, Street Spirit, Videotape, Like Spinning Plates

Blue Journey

Choreografie door David Middendorp Laat het verhaal zien van een meisje dat worstelt met zichzelf en de wereld om haar heen Première 2008, Introdans Choreografie David Middendorp

Date:

Choreography by David Middendorp

Blue Journey

Blue Journey tells the story of a girl, struggling with herself and the world around her
Premiered
2008, Introdans
Choreography
David Middendorp
Dancers
Introdans
Rehearsal Director
Marlena Wolfe
Marketing and publicity
Dieke van der Spek and Leonie Poot
Light design
Berry Claassen
Animation and stage design
David Middendorp
Stage producer
Helldörfer Lasbedrijf and Theatex
Costumes
Marie Jacobse, Merlijn Koopman and Dorine van IJsseldijk
Music
Radiohead – Street Spirit (Fade Out), Radiohead – Videotape, Radiohead – Like Spinning Plates

Blue Journey tells the story of a girl, struggling with herself and the world around her. Her blue shadow makes her realise she is a fundamentally different being, but how should she deal with this confusing question of identity? Blue Journey lets you experience this search for identity.

It is a visual experience that celebrates being different. Dreamy projections of animations and pre-recorded shadows form the background of the choreography; creating a surrealist world where fantasy and reality magically overlap. A true ode to anyone and everyone who dares to think and be different!

The choreography for Blue Journey was made in 2008 for Introdans. Since then, it has travelled the world. In 2014, Middendorp adapted this piece for the well-known tv programme ‘America’s Got Talent’. Through his originality as a choreographer and storyteller he reached the programme’s semi-finals. Jury member Howard Stern was full of praise and said: “I believe we have been Middendorfed. It is the best dance ever in the show.”

Blue Journey - Kim Vos Fotografie
Credits

Premiered 2008, Introdans Choreography David Middendorp Dancers Introdans Rehearsal Director Marlena Wolfe Animation and stage design David Middendorp Markering and pulbicity Dieke van der Spek and Leonie Poot Light design Berry Claassen Stage producer Helldörfer Lasbedrijf and Theatex Costumes Marie Jacobse, Merlijn Koopman and Dorine van IJsseldijk Music Radiohead, Street Spirit, Videotape, Like Spinning Plates

Blue Journey

Choreography by David Middendorp Blue Journey tells the story of a girl, struggling with herself and the world around her Premiered 2008, Introdans Choreography David Middendorp Da

Date:

NL