Choreografie door David Middendorp

Newton’s Duet

Laat je meevoeren in een dynamisch duet tussen danser en drone
Artistiek leider
David Middendorp
Choreografie
David Middendorp in samenwerking met de dansers
Zakelijk leider
Berend Dikkers
Productie
Henricus Basien
Première
2015, Another Kind of Blue
Theatertechniek
Andre Goos
Drones hardware-ondersteuning
Luchtzinnig
Dansers
Davide Cocchiara en Christopher Havner
Marketing en publiciteit
Lindy Schutte
Kostuums
Ben Voorhaar – Karisma Costumes
Muziek
Genevieve Murphy en Joel Thurman – Drone Life

In Newton’s Duet staat de wisselwerking tussen mens en technologie centraal. Het is een choreografie die de lijn tussen de positieve en negatieve invloeden van technologie op mens en maatschappij verkent.

Dansers en drones nemen je mee in een betoverend dialoog die de symbiotische verhouding tussen mens en technologie op intrigerende wijze vertelt. Deze afwisseling tussen harmonie en confrontaties zorgt voor een spannend en dynamisch duet.

De verwijzing in de titel naar Isaac Newton is gebaseerd op de drie natuurwetten waarmee Newton de beweging en het evenwicht van krachten beschrijft. Deze natuurwetten maken van hem één van de grondleggers van de klassieke mechanica.

De grote technologische innovaties die nu centraal staan in de ethische discussie over technologie bouwen in zekere mate voort op het werk van Newton en vormen daarmee een interessant vertrekpunt voor deze haast futuristische choreografie.

Newton's Duet
Video afspelen

"Oorlogvoeren met drones, foto’s maken met drones, maar de op afstand bestuurbare minivliegtuigjes hebben nu ook een artistieke toepassing. Choreograaf David Middendorp van het dansgezelschap Another Kind of Blue heeft als eerste ter wereld een ballet geschreven voor een danser met een drone."

Telegraaf
Credits

Première 2015, Another Kind of Blue Zakelijk leiding Berend Dikkers Projectmanagement Henricus Basien Dansers Davide Cocchiara en Christopher Havner Hardware-ondersteuning drones Luchtzinning Theatertechniek Andre Goos Marketing en publiciteit Lindy Schutte Kostuums Ben Voorhaar – Karisma Costumes Muziek Genevieve Murphy en Joel Thurman – Drone Life

Newton’s Duet

Choreografie door David Middendorp Laat je meevoeren in een dynamisch duet tussen danser en drone Artistiek leider David Middendorp Choreografie David Middendorp in samenwerking me

Date:

Newton’s Duet

Date:

Choreography by David Middendorp

Newton’s Duet

Immerse yourself in a dynamic duet between dancer and drone
Artistic leader
David Middendorp
Choreography
David Middendorp in cooperation with the dancers
General manager
Berend Dikkers
Production
Henricus Basien
Premiered
2015, Another Kind of Blue
Theatre technique
Andre Goos
Drones hardware support
Luchtzinnig
Dancers
Davide Cocchiara and Christopher Havner
Marketing and publicity
Lindy Schutte
Costumes
Ben Voorhaar – Karisma Costumes
Music
Genevieve Murphy and Joel Thurman – Drone Life

Newton’s Duet revolves around the interaction between man and technology. The choreography explores the line between the positive and negative influences of technology on people and society.

Dancers and drones take you into an enchanting dialogue that tells the tale of the symbiotic relationships between man and technology. This alternation between harmony and confrontation creates an exciting and dynamic duet.

The reference to Isaac Newton in the title is based on the three laws of nature by which Newton described the motion and equilibrium of forces. These laws of nature make him one of the founders of classical mechanics.

The great technological innovations that are now central to the ethical discussions around technology, have built on the work of Newton to a certain extent – making Newton’s work an interesting starting point for this almost futuristic choreography.

Newton's Duet
Video afspelen

"Warfare with drones, taking photos with drones, but the remote-controlled mini-planes now also have an artistic application. Choreographer David Middendorp of dance company Another Kind of Blue was the first in the world to write a ballet for a dancer with a drone."

Telegraaf
Credits

Premiered 2015, Another Kind of Blue General manager Berend Dikkers Project management Henricus Basien Dancers Davide Cocchiara and Christopher Havner Hardware-support drones Luchtzinning Theatre technique Andre Goos Marketing and publicity Lindy Schutte Costumes Ben Voorhaar – Karisma Costumes Music Genevieve Murphy and Joel Thurman – Drone Life

Newton’s Duet

Choreography by David Middendorp Immerse yourself in a dynamic duet between dancer and drone Artistic leader David Middendorp Choreography David Middendorp in cooperation with the

Date:

NL